3,000 تومان
Annually
1 گیگابایت هاست SSD امکانات محدود
هاست SSD
1 گیگابایت فضا
10 گیگابایت پهنای باند ماهانه
بکاپ روزانه
آنتی دیداس و فایروال قوی
بدون SSL
بدون دامنه ی اضافه
بدون سابدامین
ایمیل اکانت یک عدد
دیتابیس یک عدد
انتخاب نسخه ی پی اچ پی ندارد
پارک دامنه ندارد
5,000 تومان
Annually
2 گیگابایت هاست SSD امکانات محدود
هاست SSD
2 گیگابایت فضا
20 گیگابایت پهنای باند ماهانه
بکاپ روزانه
آنتی دیداس و فایروال قوی
بدون SSL
بدون دامنه ی اضافه
بدون سابدامین
ایمیل اکانت یک عدد
دیتابیس یک عدد
انتخاب نسخه ی پی اچ پی ندارد
پارک دامنه ندارد
8,000 تومان
Annually
5 گیگابایت هاست SSD امکانات محدود
هاست SSD
5 گیگابایت فضا
35 گیگابایت پهنای باند ماهانه
بکاپ روزانه
آنتی دیداس و فایروال قوی
بدون SSL
بدون دامنه ی اضافه
بدون سابدامین
ایمیل اکانت یک عدد
دیتابیس یک عدد
انتخاب نسخه ی پی اچ پی ندارد
پارک دامنه ندارد
13,000 تومان
Annually
10 گیگابایت هاست SSD امکانات محدود
هاست SSD
10 گیگابایت فضا
50 گیگابایت پهنای باند ماهانه
بکاپ روزانه
آنتی دیداس و فایروال قوی
بدون SSL
بدون دامنه ی اضافه
بدون سابدامین
ایمیل اکانت یک عدد
دیتابیس یک عدد
انتخاب نسخه ی پی اچ پی ندارد
پارک دامنه ندارد