2,800 تومان
ماهانه
هاست دانلود 5 گیگابایت
دارای بکاپ روزانه
هارد SSD
SSL رایگان
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
دامنه اضافه نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود
4,000 تومان
ماهانه
هاست دانلود 10 گیگابایت
دارای بکاپ روزانه
هارد SSD
SSL رایگان
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
دامنه اضافه نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود
6,000 تومان
ماهانه
هاست دانلود 15 گیگابایت
دارای بکاپ روزانه
هارد SSD
SSL رایگان
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
دامنه اضافه نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود
8,000 تومان
ماهانه
هاست دانلود 20 گیگابایت
دارای بکاپ روزانه
هارد SSD
SSL رایگان
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
دامنه اضافه نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود
27,000 تومان
ماهانه
هاست دانلود 100 گیگابایت

آی پی : اختصاصی -
راه اندازی : 2 تا 12 ساعت
دارای بکاپ روزانه
هارد SSD
SSL رایگان
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
دامنه اضافه نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود
:آی پی : اختصاصی - راه اندازی : 2 تا 12 ساعت
98,000 تومان
ماهانه
هاست دانلود 1 ترابایت

راه اندازی : 2 تا 12 ساعت
دارای بکاپ روزانه
هارد SSD
SSL رایگان
پهنای باند نامحدود
امکانات حرفه ای
دامنه اضافه نامحدود
FTP نامحدود
دیتابیس نامحدود
رم 2 سی پی یو 2 هسته - اینتری پروسس 75
:راه اندازی : 2 تا 12 ساعت