6,500 تومان
ماهانه
نمایندگی هاست 30 گیگابایت - 6 اکانت
cpanel/whmcs
لایت اسپید
کلاد سرور
پهنای باند یک میلیارد ترابایت
SSD
بکاپ روزانه
SSL رایگان
DNS اختصاصی
9,500 تومان
ماهانه
نمایندگی هاست 50 گیگابایت - 8 اکانت
cpanel/whmcs
لایت اسپید
کلاد سرور
پهنای باند یک میلیارد ترابایت
SSD
بکاپ روزانه
SSL رایگان
DNS اختصاصی
15,500 تومان
ماهانه
نمایندگی هاست 100 گیگابایت - 13 اکانت
cpanel/whmcs
لایت اسپید
کلاد سرور
پهنای باند یک میلیارد ترابایت
SSD
بکاپ روزانه
SSL رایگان
DNS اختصاصی
21,500 تومان
ماهانه
نمایندگی هاست 225 گیگابایت - 18 اکانت
cpanel/whmcs
لایت اسپید
کلاد سرور
پهنای باند یک میلیارد ترابایت
SSD
بکاپ روزانه
SSL رایگان
DNS اختصاصی
27,500 تومان
ماهانه
نمایندگی هاست 300 گیگابایت - 25 اکانت
cpanel/whmcs
لایت اسپید
کلاد سرور
پهنای باند یک میلیارد ترابایت
SSD
بکاپ روزانه
SSL رایگان
DNS اختصاصی
37,500 تومان
ماهانه
نمایندگی هاست 450 گیگابایت - 35 اکانت
cpanel/whmcs
لایت اسپید
کلاد سرور
پهنای باند یک میلیارد ترابایت
SSD
بکاپ روزانه
SSL رایگان
DNS اختصاصی
44,500 تومان
ماهانه
نمایندگی هاست 750 گیگابایت - 55 اکانت
cpanel/whmcs
لایت اسپید
کلاد سرور
پهنای باند یک میلیارد ترابایت
SSD
بکاپ روزانه
SSL رایگان
DNS اختصاصی

Powered by WHMCompleteSolution