سرور مجازی انگلیس

سرور مجازی رم 1


 
100,000 تومان
ماهانه

فضا 30 گیگابایت
رم یک گیگابایت
CPU یک هسته
بکاپ روزانه
KVM
قابلیت نصب سیستم عامل دلخواه


سرور مجازی رم 4


 
300,000 تومان
ماهانه

فضا 50 گیگابایت
رم 4 گیگابایت
CPU دو هسته
بکاپ روزانه
KVM
قابلیت نصب سیستم عامل دلخواه


سرور مجازی رم 8


 
600,000 تومان
ماهانه

فضا 100 گیگابایت
رم 8 گیگابایت
CPU چهار هسته
بکاپ روزانه
KVM
قابلیت نصب سیستم عامل دلخواه