x
طی درخواست کاربران و همراهان عزیز ، از این پس سرویس ها علاوه بر پرداخت سالانه به صورت ماهانه نیز قابل خرید هستند. همینطور عزیزانی که برای تمدید تمایل به پرداخت ماهانه دارند می توانند از طریق تیکت درخواست خود را ارسال نمایند. با آرزوی موفقیت.

SSD لیست محصولات در سفارش هاست ابری

یکی از هاست های SSD زیر را انتخاب کنید

1 گیگابایت هاست SSD ابری حرفه ای


 
2,900 تومان
ماهانه

هاست سی پنل
فضا 1 گیگابایت SSD
SSL رایگان
امکانات حرفه ای
I/O = 5 MB
Ram = 1 GB
Entry process = 20
بکاپ روزانه jetbackup
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود
سایر ویژگی های هاست های ارزان


2 گیگابایت هاست SSD ابری حرفه ای


 
3,300 تومان
ماهانه

هاست سی پنل
فضا 2 گیگابایت SSD
SSL رایگان
امکانات حرفه ای
I/O = 5 MB
Ram = 1 GB
Entry process = 20
بکاپ روزانه jetbackup
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود
سایر ویژگی های هاست های ارزان


5 گیگابایت هاست SSD ابری حرفه ای


 
4,600 تومان
ماهانه

هاست سی پنل
فضا 5 گیگابایت SSD
SSL رایگان
امکانات حرفه ای
I/O = 5 MB
Ram = 1 GB
Entry process = 20
بکاپ روزانه jetbackup
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود
سایر ویژگی های هاست های ارزان


10 گیگابایت هاست SSD ابری حرفه ای


 
5,500 تومان
ماهانه

هاست سی پنل
فضا 10 گیگابایت SSD
SSL رایگان
امکانات حرفه ای
I/O = 5 MB
Ram = 1 GB
Entry process = 20
بکاپ روزانه jetbackup
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود
سایر ویژگی های هاست های ارزان


15 گیگابایت هاست SSD ابری حرفه ای


 
6,300 تومان
ماهانه

هاست سی پنل
فضا 15 گیگابایت SSD
SSL رایگان
امکانات حرفه ای
I/O = 5 MB
Ram = 1 GB
Entry process = 20
بکاپ روزانه jetbackup
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود
سایر ویژگی های هاست های ارزان


20 گیگابایت هاست SSD ابری حرفه ای


 
6,800 تومان
ماهانه

هاست سی پنل
فضا 20 گیگابایت SSD
SSL رایگان
امکانات حرفه ای
I/O = 5 MB
Ram = 1 GB
Entry process = 20
بکاپ روزانه jetbackup
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود
سایر ویژگی های هاست های ارزان


25 گیگابایت هاست SSD ابری حرفه ای


 
7,300 تومان
ماهانه

هاست سی پنل
فضا 25 گیگابایت SSD
SSL رایگان
امکانات حرفه ای
I/O = 5 MB
Ram = 1 GB
Entry process = 20
بکاپ روزانه jetbackup
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود
سایر ویژگی های هاست های ارزان


30 گیگابایت هاست SSD ابری حرفه ای


 
7,800 تومان
ماهانه

هاست سی پنل
فضا 30 گیگابایت SSD
SSL رایگان
امکانات حرفه ای
I/O = 5 MB
Ram = 1 GB
Entry process = 20
بکاپ روزانه jetbackup
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود
سایر ویژگی های هاست های ارزان


80 گیگابایت هاست SSD ابری حرفه ای


 
10,000 تومان
ماهانه

هاست سی پنل
فضا 80 گیگابایت SSD
SSL رایگان
امکانات حرفه ای
I/O = 5 MB
Ram = 1 GB
Entry process = 20
بکاپ روزانه jetbackup
آنتی دیداس
دامین اضافه نامحدود
سایر ویژگی های هاست های ارزان